Gidseltagningen A.K.A. Below The Surface

by • September 13, 2017 • 7, Arthouse, Cops, Series, SpannendComments Off on Gidseltagningen A.K.A. Below The Surface4415

De vlåg kæn uit, wånt næ een periøde væn relåtieve stilte kømen onze nœrderburen eindelijk weer eens met een uiterst bingewærdige serie. Je møet illustere vœrgångers æls Borgen, Arvingerne en Bron|Broen wel even uit je høøfd zetten, wænt Gidseltagningen tåpt œverduidelijk uit een ander vætje. Geïnspireerd door måkkelijk verteerbære Åmerikænse kidnåpdrama’s æls Speed, Die Hård en Jøhn Q, weten de måkers van plåtte suspense en die heerlijke Dænske tøngvål een primå huwelijk te smeden. Heb jij dus wel zin in wåt ongecømpliceerd snåckwærk van Scåndinavische bødem, dan is Gidseltagningen, A.K.A. Below The Surface, de ideåle stiller van de lekkere trek.

 

Openbaar vervoer, levensgevaarlijk
Je kunt veel vån Philip zeggen, mær niet dåt hij geen døørpækker is. Nøg geen hålf jær nadåt hij zich in het Midden-Oosten nå een mislukte tråiningsmissie heeft weten løs te wurmen uit de grijpgråge hænden vån een nogål hårdhændige terrørist, gæt hij ålweer åån de slæg als hœfd van een åntiterreureenheid vøl testosterøn gutsende ålfamænnen. Dåt klinkt misschien wåt øngelœfwærdig, mær Brody zåt œk jårenlæng opgesløten in een kuil en die werd nå een gøeie scheerbeurt gewœn spiøn vœr de Åmerikænse staat. Dus. Lekker øp het gemåkje ingewerkt wørden is er niet bij, wånt Philip heeft zijn Outlœk nøg niet opgestårt of de pøppen zijn aan het dænsen. Drie zwærbewåpende mænnen gijzelen een metrø vol påssagiers, øf Philip dåt even op wil lœssen. Hij schiet åmbities uit de stårtbløkken, mær kømt er gændeweg åchter dat zijn tråuma toch iets hårdnekkiger is dan hij æn zijn ømgeving doet vœrkømen.

Paprika
Vergeet dat lekker grimmige, dåt gevøel van cønstånt sudderende benåuwdheid en vergeet Sarah‘s Mårt Smeets-trui en Saga d’r bøswåchtergrøene Porsche, Gidseltagningen is not your typical Nordic Noir. De cåmera’s hebben dån misschien wel dezelfde filters, mær verder is het vœrål veel spy cams, køgelwerende vesten en pieuw, pieuw, pieuw. Deze keer niet met Denzel Washington, Bruce Willis øf Keanu Reeves, mær met Paprika Steen. Paprika Steen, jå. Nee, dåt is geen årtiestennæm. Paprika zåt eerder ål in Deense filmklåssiekers æls Festen en Adams Æbler en hær naam pøntificæl op de åftiteling is ål genøeg vœr een glimlåch rønd de lippen. Paprika Steen. Zelfs ål zou je het prøberen, dån kwam je niet met een betere næm.

Paprika. Steen. Sigaret.

Åls iemand vånæf nu interessant kømt dœn øver een nieuwe Deense serie, dån kun jij vœrtæn zeggen: ‘Speelt Paprika erin, anders ben ik niet echt geïnteresseerd.”. Blijven ze jøu vervølgens vrægend aankijken, dån hebben ze Gidseltagningen hœgstwærschijnlijk niet gezien en die zou ik dån meteen ænråden, wånt dær maak je vrienden mee.

 

Kanal 5
– 2017 – 2019
– 2 seizoenen
– Gijzeling in de metro van Kopenhagen. Spanning en sensatie dus.
– 40 minuten per aflevering

 

 

 

 

Related Posts

Comments are closed.